Tumblelog by Soup.io
 • Krycha
 • pani-ja
 • katkad
 • poljablka
 • zmarznieta
 • karahippie
 • onomatopeja
 • uciekinier
 • ladyw
 • susansthebest
 • maryjanejanis
 • Focusonme
 • fangs-are-fantastic
 • bleh
 • LittleMissPipedreams
 • klod
 • aynis
 • the-lapis-lazuli
 • tirelesrideaux
 • poisoned-life
 • weightless
 • isiaka
 • martamarta
 • darksihaya
 • paulinablanka
 • windofchange
 • czikucziku
 • koniecznie
 • aventine
 • manfredini
 • PeaceInHeart
 • unitedsoupsmusic
 • tove
 • lonely-girl
 • blahblahblahblah
 • fatu
 • azalia
 • lovelyrita
 • imperfectharmonies
 • kodzak
 • AlanG
 • Beatrix
 • appleofyoureye
 • nowelovestory
 • loveisadogfromhell
 • kikutiku
 • nolika
 • arizonadream
 • peper
 • melodramaticfool
 • toskafkee
 • crystallineeyes
 • niczegoniezaluj
 • lucywithdiamonds
 • narkomanka
 • dzony
 • elephantgun
 • teknolovesong
 • paulmccartney
 • verka111
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

4578 2a6b
Reposted byhashShoriunterland
1425 f813
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
8989 614d
Reposted fromels els viairmelin irmelin
8990 95bf 500
Reposted fromels els viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin

June 22 2018

Reposted fromshakeme shakeme viapollywood pollywood
8936 5f1b 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viapl pl
5800 a0f7 500
7968 e1cb
Reposted fromseaweed seaweed viaSkydelan Skydelan
4923 d27a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan
1456 b8c9
1533 ef85 500
Reposted fromtfu tfu viaMigotliwa Migotliwa
6135 e15c 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viatramp tramp

Wędrowcy są zawsze wędrowcami wbrew własnej woli, inaczej zaliczają się do kategorii turystów lub wycieczkowiczów. 

— Leopold Tyrmand
Reposted fromcatchmelater catchmelater viatramp tramp
6398 bd21
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamojenastroje mojenastroje
Reposted fromgruetze gruetze viaPjotrek Pjotrek
1391 a01b 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaidosk8 idosk8
8139 4809
Reposted fromdarkanes darkanes

June 21 2018

Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy, tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że od dawna wielu ludzi to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swoim autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan, lub że jest to napisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez boga. Miejcie zaufanie do tego co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego co przynosi powodzenie wam i innym -Budda
Reposted fromtraveltheworld traveltheworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl