Tumblelog by Soup.io
 • verka111
 • paulmccartney
 • teknolovesong
 • elephantgun
 • dzony
 • narkomanka
 • lucywithdiamonds
 • niczegoniezaluj
 • crystallineeyes
 • toskafkee
 • melodramaticfool
 • peper
 • arizonadream
 • nolika
 • kikutiku
 • loveisadogfromhell
 • nowelovestory
 • appleofyoureye
 • Beatrix
 • AlanG
 • kodzak
 • imperfectharmonies
 • lovelyrita
 • azalia
 • fatu
 • blahblahblahblah
 • lonely-girl
 • tove
 • unitedsoupsmusic
 • PeaceInHeart
 • manfredini
 • aventine
 • koniecznie
 • czikucziku
 • windofchange
 • paulinablanka
 • darksihaya
 • martamarta
 • isiaka
 • weightless
 • poisoned-life
 • tirelesrideaux
 • the-lapis-lazuli
 • aynis
 • klod
 • LittleMissPipedreams
 • bleh
 • fangs-are-fantastic
 • Focusonme
 • maryjanejanis
 • susansthebest
 • ladyw
 • uciekinier
 • onomatopeja
 • karahippie
 • zmarznieta
 • poljablka
 • katkad
 • pani-ja
 • Krycha
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2019

2448 e6d0 500
Reposted fromsoftboi softboi viavictorian victorian

October 17 2019

6362 3aa2
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viakatastrofo katastrofo
3403 f822
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakatastrofo katastrofo
1039 d366
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakatastrofo katastrofo
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viasoadysta soadysta
2910 f665 500
Reposted fromnyaako nyaako viasoadysta soadysta
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
Mietek Fogg to był równy gość. Daj mi te jedną niedzielę, ostatnią niedzielę a potem niech wali się świat! To jest prawdziwa piosenka o niespełnionej miłości. Wiecie, że przed wojną kolesie w knajpie zamawiali sobie tę melodię u orkiestry a potem przy stoliku strzelali sobie w łeb? Chcieli, żeby to była ostatnia piosenka w ich życiu. Bo jest prawdziwa. Nie mówi o tym, że widziałem ptaka cień albo, że kurna... wszystko się może zdarzyć! Wielkie odkrycie. Jasne kurna, że wszystko się może zdarzyć tak jak teraz...
Reposted fromupinthesky upinthesky vianiskowo niskowo
2958 2d26 500
Reposted fromolbaria olbaria vianiskowo niskowo
2216 b584
Reposted fromBabson Babson vianiskowo niskowo
2205 a0d5 500
Reposted fromBabson Babson vianiskowo niskowo
5774 4a99
Reposted fromzciach zciach vianiskowo niskowo
6874 d815 500
Reposted fromjustinum justinum vianiskowo niskowo
3961 c258 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl